trombon

trombon

Moje vyznamenania
trombon
drezúra a životodarná modlitba... Zdroj: www.silnaviera.com
 
trombon

Jedného dňa kráčal ateista po lese na Aljaške a obdivoval všetko, čo evolúcia vytvorila.
"Aké majestátne stromy! Aká mohutná rieka! Aké nádherné zvieratá!", hovoril si pre seba. Ako tak kráčal popri rieke, začul nejaký šum v kríkoch za sebou. Otočil sa a uvidel takmer 4-metrového hnedého medveďa, ktorý sa chystal na neho vybehnúť. Ateista začal utekať ako vládal dolu cestičkou. Ponad plecia sa obzrel za seba a videl, že medveď sa k nemu rýchlo približuje. Začal utekať ešte rýchlejšie, ako sa len dalo, až mu do očí vyrazili slzy. Obzrel sa znovu a medveď bol zas o niečo bližšie. Srdce mu búšilo ako zvon, keď sa snažil bežať ešte rýchlejšie. Ale nanešťastie zakopol a spadol na zem. Keď sa pokúšal postaviť znovu na nohy, uvidel medveďa ako stojí celkom blízko nad ním. Ľavú labu vystiera na neho a pravou sa ho chystá udrieť.
"Ó, môj Bože!..."
Čas sa zastavil.... Medveď stuhol... Les utíchol... Dokonca rieka prestala tiecť... Žiarivé svetlo osvietilo človeka a zhora zaznel hromový hlas:
"POPIERAŠ MOJU EXISTENCIU PO CELÉ TIE ROKY, UČÍŠ INÝCH, ŽE JA NEEXISTUJEM A DOKONCA PRIPISUJEŠ STVORENSTVO NEJAKEJ NÁHODNEJ VESMÍRNEJ NEHODE! SKUTOČNE TERAZ OČAKÁVAŠ, ABY SOM TI POMOHOL Z TEJTO NEPRÍJEMNEJ SITUÁCIE? MÁM ŤA TERAZ NAOZAJ POVAŽOVAŤ ZA VERIACEHO?"
Tak ťažko, ako sa ateista cítil, zdvihol svoj zrak priamo do žiarivého svetla a povedal:
"Bolo by pokrytecké, keby som žiadal, aby si ma teraz zaradil medzi kresťanov po všetkých tých rokoch. Ale snáď by si mohol urobiť kresťana aspoň z toho medveďa...?"
"TAK DOBRE", povedal Boh.
Svetlo zmizlo... Rieka začala tiecť... Šum lesa zas bolo počuť... A medveď, ako tam stál, pokľakol na kolená, spojil laby dohromady, sklonil hlavu a povedal:
"Pane, ďakujem Ti za toto jedlo, ktoré si mi pripravil."...

Zdroj: www.selfieboha.org
 
vsetkovklude
Nezabudnite dnes prepnúť
 
trombon
žila žilka v žilinke a bude žiť... Zdroj: www.milujemslovensko.sk
 
trombon
Igorov nový nápad Zdroj: www.skvlada.sk
 
pherkard
Rovnost, solidoriti, socik, slepa
 
trombon
zmena klímy Zdroj: www.odbornik.com
 
blackota
skripta pre letny seminar "Úvod do 5G" / VŠŽ Zdroj: to je tajne!
 
vsetkovklude
Gurmánsky
 
tantris
Forbidden Pool
 
trombon
púšťam si scénky... Zdroj: www.poslalimikamosi.sk
 
trombon
I am a legend Zdroj: www.tajnyzdroj.com
 
trombon
Bezbariérový prístup pre neschopných letu II...
Zdroj: youtube, čo nevidíš?
 
trombon
tajomstvo rastu preferencií smerohlasu Zdroj: www.slovenskivolici.com
 
trombon
ústretovosť... Zdroj: www.vsednyzivot.com
 
chromozom
Príspevok 130723 Zdroj: Fb
 
trombon
daj si šancu Zdroj: www.mantinely.com
 
trombon
zjavenie a požehnanie Zdroj: www.vypocutemodlidby.com
 
trombon
test
 
d3mzee
Prípad
 
 
 
loader